Profesor Roman Rutowski

Prof. dr hab. Roman Rutowski – ur. 04.04.1947 we Wrocławiu, zm. 12.06.2013 we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu (1970).

Rozwój zawodowy: 1972 – specjalizacja I stopnia z patomorfologii, 1975 – specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej, 1979 – stopień doktora nauk medycznych, 1981 – specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej, 1993 – stopień naukowy doktora habilitowanego, 1999 – tytuł profesora, 2004 – stanowisko profesora zwyczajnego.

Zatrudnienie:

1970-1973 Zakład Anatomii Patologicznej Instytutu Biostruktury AM we Wrocławiu,

1973-1982 Oddział Chirurgiczny Szpitala Miejskiego im. R. Czerwiakowskiego we Wrocławiu,

1974-1994 Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów AM we Wrocławiu,

1982-2013 Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej AM we Wrocławiu (kierownik od 1995).

 

Zainteresowania naukowe: chirurgia urazowa, ze szczególnym uwzględnieniem urazowych uszkodzeń obwodowego układu nerwowego, chirurgia ręki, zastosowanie technik mikrochirurgicznych, chirurgia eksperymentalna, w tym badania podstawowe i wdrażanie biomateriałów.

Działalność naukowo-dydaktyczna: autor i współautor 243 publikacji, głównie oryginalnych, streszczeń referatów i komunikatów zjazdowych oraz 10 rozdziałów w podręcznikach; współautor 3 filmów naukowo-dydaktycznych; autor 1 patentu; promotor w 17 przewodach na stopień naukowy doktora; recenzent 3 rozpraw habilitacyjnych; patron 1 przewodu habilitacyjnego; redaktor naczelny kwartalnika „Polimery w Medycynie”.

Rozprawa habilitacyjna prof. dr hab. Romana Rutowskiego została wyróżniona Nagrodą Indywidualną Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1994).

Prof. dr hab. Roman Rutowski został odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Medalem Edukacji Narodowej.

W latach 2005-2008 był członkiem Senatu AM we Wrocławiu.