Profesor Hieronim Strzyżewski

Hieronim Strzyżewski urodził się 4 kwietnia 1926 roku w Sierakowie. Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, a specjalizację w Instytucie Ortopedii pod kierownictwem prof. Wiktora Degi.

Profesor Strzyżewski odbył zagraniczne staże, gdzie odbył szkolenie w najlepszych ośrodkach z Parkesem, Pulvertaftem czy Stackiem, doskonaląc swoja wiedzę i umiejętności z zakresu chirurgii kończyny górnej.

Po powrocie zorganizował i poprowadził pierwszą w Polsce poradnię chirurgii ręki oraz objął kierownictwo oddziału leczenia urazów rąk. Działalność Hieronima Strzyżewskiego zwieńczona została utworzeniem w 1970 r. pierwszej w Polsce Kliniki Chirurgii Ręki. Był współautorem około 130 publikacji naukowych.

W 1980 roku opatentował protezę ścięgien zginaczy.

W roku 1965 udało mu się zorganizować  Sekcję Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, następnie przekształconą w Towarzystwo Chirurgii Ręki, wydające Biuletyn Chirurgii Ręki.

Profesor Hieronim Strzyżewski  zmarł 7 czerwca 1981 r. po ciężkiej chorobie. Był osobą dokładną, wymagającą i stanowczą. Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.