Profesor Henryk Kuś

Prof. dr hab. Henryk Kuś – ur. 24.05.1925 w Chropaczowie, zm. 16.07.1996 we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Lekarskiego (1951) oraz Wydziału Historyczno – Filozoficznego (1954) Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozwój zawodowy: 1952 – stopień doktora nauk medycznych, 1954 – specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej, 1956 – specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej, 1962 – stopień naukowy doktora habilitowanego, 1983 – tytuł profesora nadzwyczajnego, 1988 – tytuł profesora zwyczajnego.

Zatrudnienie:

1951-1963 III Katedra i Klinika Chirurgii AM we Wrocławiu,

1964-1967 I Katedra i Klinika Chirurgii AM we Wrocławiu,

1967-1981 Oddział Chirurgiczny Szpitala Miejskiego im. R. Czerwiakowskiego  we Wrocławiu (ordynator),

1964-1981 Zakład Badań Tworzyw Sztucznych AM we Wrocławiu (kierownik),

1981-1995 Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej AM we Wrocławiu (kierownik).

 

Zainteresowania naukowe: chirurgia urazowa i rekonstrukcyjna, chirurgia ręki, techniki mikrochirurgiczne, badania biomateriałów. Prof. dr hab. Henryk Kuś był twórcą nowych metod operacyjnych.

Działalność naukowo-dydaktyczna: autor i współautor 531 publikacji; uczestniczył w 179 Kongresach, Zjazdach i Sympozjach Naukowych krajowych i zagranicznych, na których wygłosił ponad 200 referatów; autor i współautor 16 filmów naukowodydaktycznych i 10 patentów lub wzorów użytkowych; promotor w 42 przewodach na stopień naukowy doktora; recenzent 41 rozpraw doktorskich; patron 4 przewodów habilitacyjnych; recenzent 7 rozpraw habilitacyjnych; promotor 2 doktoratów Honoris Causa AM we Wrocławiu (prof. Hanno Millesi, prof. Giacomo Brunelli).

Prof. dr hab. Henryk Kuś otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Zespołową

Nagrodę Państwową, 4 Nagrody Ministerialne, 10 nagród JM Rektora AM we Wrocławiu.