Doktor Alfred Ożga

Alfred Ożga, urodzony 8 lipca 1937 roku w Lisewie w powiecie Chełmno nad Wisłą. Rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Gdańsku, otrzymując dyplom lekarza w 1962 roku. Z dniem 1 października 1963 roku został przyjęty do pracy w Klinice Ortopedycznej. W 1966 roku został specjalistą I stopnia z chirurgii ortopedycznourazowej.

Od 1967 roku pracował w Poradni Urazów Ręki. II stopień specjalizacji zdobył w 1970 roku. W 1971 roku obronił doktorat pod tytułem pt.: „Operacyjne leczenie łokciowego odchylenia palców ręki w ręce reumatoidalnej”.

Ręka reumatoidalna, obok niestabilności nadgarstka, stanowiła główne pole jego zainteresowań zawodowych. Pomiędzy 1969 a 1974 rokiem był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego w Klinice Ortopedycznej. Podjęta na początku lat osiemdziesiątych rozprawa habilitacyjna miała temat: „Niestabilności nadgarstka. Patomechanika, diagnostyka i leczenie” .

W chirurgii nadgarstka był uznanym w Polsce autorytetem. Na konferencjach i posiedzeniach dotyczących tego tematu miał często głos rozstrzygający. Wśród współpracowników zapamiętany został jako człowiek niezwykle sumienny i pracowity. Do dziś zachowały się artykuły w języku angielskim z własnym tłumaczeniem doktora Ożgi, pisanym starannym charakterem pisma pomiędzy wierszami, czy całe rozdziały książki Greena – biblii chirurgii ręki.

Niełatwe życie mieli również koledzy ortopedzi, którzy byli sumiennie rozliczani przez dra Ożgę za wszelkie potknięcia w pracy zarówno fachowe jak i administracyjne. Doktor Ożga pozostanie w naszej pamięci jako prekursor chirurgii ręki na Pomorzu, człowiek niezwykle prawy, sprawiedliwy, wiele wymagający od siebie, ale i od innych. Dowodem jego pracy jest książka wydana z okazji 50-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku, której był faktycznym autorem. Dr Alfred Ożga zmarł po ciężkiej chorobie 26 grudnia 1995 roku.