Przedstawiamy listę szpitali, które spełniły wymogi Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH) w zakresie leczenia urazów rąk:

TRZEBNICA
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Oddział Chirurgii Ogólnej, Pododdział Chirurgii Ręki i Chirurgii Replantacyjnej
ul. Prusicka 53-55, 55–100 Trzebnica
Ordynator: prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki

POZNAŃ
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu
Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61545 Poznań
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

SZCZECIN
SPSK NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki
Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, 71–252 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk

GDAŃSK
Podmiot Leczniczy „Copernicus”
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Nowe Ogrody 4, 80–803 Gdańsk
Kierownik: dr hab. med. Tomasz Mazurek, prof. GUMed

WROCŁAW
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
ul. Borowska 21, 350556 Wrocław
Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy Gosk, prof. nadzw. UMW