Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki,

prosimy o dokonywanie wpłat opłaty członkowskiej na poniższy numer rachunku bankowego:

PKO SA II/O Gdańsk

44 1240 1268 1111 0010 7215 2080


Roczna opłata członkowska wynosi 200 PLN.

W trakcie IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki odbyło się Walne Zebranie Zarządu Głównego PTChR, na którym ustalono, że od roku 2018 składka członkowska na PTChR wynosić będzie 200 PLN.

Przypominamy, że każdy, kto staje się członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, staje się też „z automatu” członkiem Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki FESSH oraz Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki. 

Roczna oplata członkowska PTCHR zawiera:

  1. Składkę na FESSH http://fessh.com/
  2. Składkę na IFSSH  http://www.ifssh.info/

 

Aby uzyskać informacje w sprawie składek, prosimy o kontakt:
skarbnik@ptchr.org.pl