List Powitalny

dr_Tomasz_Mazurek

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wspólnej aktywności i wymiany doświadczeń w ramach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Na ostatnim Zjeździe naszego Towarzystwa, który odbył się w Gdańsku we wrześniu 2015 roku, wybrane zostały nowe władze Towarzystwa. Zamiarem Zarządu jest kontynuowanie wspaniałej działalności w ramach chirurgii ręki wszystkich środowisk z tym związanych, chirurgów ogólnych, plastycznych, ortopedów i wielu innych. Nasze główne cele to współpraca międzynarodowa z Europejską i Światową Federacją Towarzystw Chirurgii Ręki i kontynuowanie rozwoju systemu replantacyjnego w Polsce. Informacje o spotkaniach naukowych i szkoleniowych uzupełnią funkcjonowanie strony internetowej Towarzystwa.

dr hab. n. med. Tomasz Mazurek prof. nadzw. GUMed
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki