List Powitalny

dr_Tomasz_Mazurek

Szanowni Państwo!

Podczas odbywającego się w 2017 roku Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki w Krakowie zostałem wybrany na nowego prezesa naszego Towarzystwa.

Przyjmując tę funkcję, przyjmuję także odpowiedzialność za dalszy rozwój naszego Towarzystwa, w tak trudnych dla polskiej służby zdrowia czasach. Podczas zebrania zarządu uchwalony został nowy statut Towarzystwa, tak ważny dla jego prawidłowego funkcjonowania. 

Chciałbym dalej konsolidować prace chirurgów ogólnych, ortopedów, chirurgów plastyków oraz wszystkich tych, dla których prawidłowa funkcja naszych rąk jest najważniejsza. 

Chciałbym i będę dążyć do tego, aby wspólnie na organizowanych przez nasze Towarzystwo kursach, szkoleniach i kongresach wszyscy koledzy lekarze mieli możliwość wymieniać doświadczenia, poszerzać swoja wiedzę i dalej się rozwijać. 

Realizację powyższych celów ułatwi nam ścisła i kontynuowana współpraca z Federacją Europejskich Towarzystw Chirurgii Ręki FESSH, Międzynarodową Federacją Towarzystw Chirurgii Ręki oraz ze wszystkimi naszymi zaprzyjaźnionymi chirurgami z całego świata. 

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Mariusz Bonczar 
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki